Ordförande  per gunnar Per-Gunnar Jonsson  
073 800 4525
Sekreterare  HansNaeaes Hans Nääs 072 712 5180

Kassör tillika flyglärare UL

LudvigRytter Ludwig F Rytter

 073 963 4433

Ledamot  Elin Lindwall Naemd cockpit cropped Elin Lindvall-Nämd
070 324 4425
Ledamot tillika Motorflygchef  Philip Stroem cropped Philip Ström  073 097 6944
Suppleant  AdamRobertsson cropped Adam Robertsson
  073 426 4440
Suppleant och bitr. Motorflygchef  Dummy Hans Nilsson
  070 591 0884
 Suppleant  Dummy Lars Sundllöf   070 397 2275
 Skolchef ThomasAedling cropped Thomas Ädling 076 844 1246
Biträdande skolchef skolchef - sjöflyg Dummy Sven-Åke Roos 070 641 5941