Älvdalens flygklubb har fyra medlemskategorier:

Motorflygmedlem inklusive medlemskap i KSAK    1000 kr
Motorflygmedlem exklusive medlemskap i KSAK 350 kr
Stödjande medlem 150 kr
Hedersmedlem 0 kr

 

 

 

 

För att bli medlem kontaktar du kassören med dina personuppgifter och anger vilken typ av medlem som är aktuell för dig.
Sen sätter du in medlemsavgiften till Bankgiro 333-0800.
Så snart inbetalningen är bekräftad har du blivit medlem i klubben, välkommen!