Älvdalens flygklubb har fyra medlemskategorier:

  2022 2023       2024            2025     
Motorflygmedlem inklusive medlemskap i KSAK         1000 kr               1100 kr             1200 kr            1600 kr    
Motorflygmedlem exklusive medlemskap i KSAK 350 kr               550 kr             650 kr            1050 kr    
Stödjande medlem 150 kr               200 kr             300 kr            400 kr    
Hedersmedlem 0 kr               0 kr             0 kr            0 kr    

 

 

 

 

För att bli medlem kontaktar du kassören med dina personuppgifter och anger vilken typ av medlem som är aktuell för dig.
Sen sätter du in medlemsavgiften till Bankgiro 333-0800.
Så snart inbetalningen är bekräftad har du blivit medlem i klubben, välkommen!